6 dni w Angloville = 1 semestr tradycyjnego kursu

Czym jest Angloville

Uczysz się angielskiego, ale nadal masz problemy z komunikacją w tym języku? Stworzyliśmy najbardziej zindywidualizowany program językowy w Europie, który nauczy Cię mówić. 6 intensywnych dni w Angloville porównywalne jest z miesięcznym pobytem w Wielkiej Brytanii.

Z pomocą native speakerów z całego świata tworzymy „Angielską Wioskę” w sercu Polski, gdzie mówi się wyłącznie po angielsku. W trakcie 6-dniowego programu, polscy uczestnicy PRZEŁAMUJĄ BARIERY W MÓWIENIU po angielsku oraz POPRAWIAJĄ PŁYNNOŚĆ komunikacji dzięki 70 godzinom zajęć w formule 1 na 1 z native speakerami.

Kurs Angloville jest w pełni zindywidualizowany. Kursant ma do dyspozycji 100 procent uwagi jednego native speakera podczas każdej godziny kursu.

W Angloville stawiamy na naukę poprzez konwersacje oraz doskonalenie umiejętności praktycznych, takich jak: dyskusje, debaty, prezentacje, negocjacje , rozmowy telefoniczne i small-talk przy posiłkach.

Dzięki ciągłemu kontaktowi z native speakerami, oferujemy możliwość „doświadczenia” i nauki angielskiego w jego naturalnej, nieksiążkowej formie; takiej, jaką można usłyszeć w Nowym Jorku, Londynie czy Sydney. Środowiska takiego nie zastąpi żadna sala lekcyjna.

Unikalność Angloville:

  • 70h PRAKTYCZNYCH i zróżnicowanych zajęć w 6 dni
  • kontakt z native speakerami 1 na 1 przez cały czas
  • anglojęzyczne środowisko = zakaz mówienia po polsku
  • różne akcenty w 1 miejscu: brytyjski, amerykański, australijski czy irlandzki
  • tylko konwersacje i umiejętności praktyczne: dyskusje, negocjacje i prezentacje
  • 6 dni w Angloville = tyle interakcji 1 na 1 z lektorem, ile w trakcie 400h tradycyjnego kursu* !

98,5% kursantów Angloville deklaruje satysfakcję z odbycia kursu.
95% dotychczasowych kursantów Angloville uważa, ze dzięki Angloville poprawiła się ich płynność językowa.
93% odczuło poprawę pewności siebie w komunikacji.

Zapisz się


* „Tradycyjny kurs” = 60 godzin w semestrze, grupy 6-12 osób, naucza głównie elementów teoretycznych, gramatyki. Statystycznie: 20% to mówienie. W związku z powyższym: na jednego uczestnika przypada 1-2 godziny interakcji werbalnej z lektorem... w SEMESTRZE!

Angloville w mediach: